JAZYKOVÁ LOKALIZACE: ŘEŠENÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ PODNIKY A KORPORACE A STÁTNÍ ORGÁNY

 Jakost pod kontrolou

 Svoboda změnit dodavatele

 Identita Vaší firmy jako rozhodující faktor úspěchu

(Jazyková) lokalizace je proces přizpůsobení Vašeho produktu, který byl dříve přeložen do více jazyků do konkrétní země nebo oblasti (z latinského lokusu a anglického termínu „místo, kde se něco děje nebo je nastaveno“). Je to druhá fáze rozsáhlejšího procesu překladu produktů a kulturní adaptace (pro konkrétní země, regiony nebo skupiny), které odpovídají rozdílům na jednotlivých trzích – proces známý jako internacionalizace a lokalizace

Proces lokalizace se nejčastěji vztahuje na kulturní adaptaci a překlad softwaru, videoher a webových stránek, stejně jako audio / voiceover, video nebo jiný multimediální obsah a méně často na jakýkoli písemný překlad (který může také zahrnovat procesy kulturní adaptace)

Proces lokalizace je podporován speciálními programy, tzv. programy C.A.T. (computer aided translation, počítačově podporovaný překlad). Nejedná se o programy pro strojový překlad, ale o software, zaznamenávající překladatelem vytvořené věty do databáze, která je dostupná pro následné překlady. Další výhodou těchto programů je vytvoření databáze závazných termínů, které je překladatel nucen dodržet. Ve výsledku to znamená, že míra chybovosti je těmito postupy redukována na minimum.

Tyto programy se navíc vyznačují tím, že dokáží oddělit Vámi vytvořený text, obsahující obrázky a další (typicky: katalog) od prostého textu. A jedině tento text obdrží překladatel k dispozici a jedině tento text může zpracovávat. Výsledek? – Postačí hotový překlad exportovat a máte k dispozici hotové webové stránky, katalogy, software a další, bez nutnosti dalšího zpracování. Formáty InDesign, HTML, xml, zdrojové kódy, nic z toho není pro C.A.T. programy problém.

Terminologie jako otázka identity Vaší firmy: to čím se lišíte od své konkurence. Stejně jako Nepořádek v termínech znamená nejen možné vážné ohrožení Vaší výroby, také ohrožení na životě a majetku (například záměnou slova „tuk“ a „olej“), ale už jen tím, že dbáte na to, zda Vás zákazník identifikuje jako výrobce konkrétní no-name nápoje s označením „cola“, nebo jako výrobce „Coca-Coly“ či „Pepsi-Coly“. Nejde přitom o pouhá slova, ale o celý styl, kterým se Vy jako firma identifikujete. Povšimněte si reklam např. v televizi, jaký důraz kladou jednotlivé firmy na terminologii. Protože držet „vlastní pojmy“ znamená být na trhu nezaměnitelný. A to je jistě Váš účel.

Kromě toho je prokázáno, že použitím lokalizačních postupů a programů dochází k nákladové úspoře kolem 40 % na překladech.

 Co Vám nabízíme:

 • poradenství při aplikaci C.A.T. nástrojů do Vašeho obchodního/výrobního procesu. Pracujeme s mnoha programy
 • lokalizaci softwaru
 • lokalizaci webových stránek
 • lokalizaci katalogů
 • údržbu terminologie
 • post processing

Buďte svobodní ve své volbě: při použití lokalizačních nástrojů je výsledek, zaznamenaný v pamětích, Vaším majetkem. A Vy se můžete kdykoli rozhodnout pro změnu dodavatele.

 Reference:

 • Advokátní kanceláře
 • Strojírenství
 • IT
 • Elektronika
 • CAD
 • Obrábění
 • Automobilová technika a další

 Používáme tyto nástroje:

SDL Trados Studio, MemoQ, Across, Transit, Lingotek a další.

 

 

 

 

 

 

 

Provádíme semináře o zavádění nástrojů C.A.T. do výrobních procesů a semináře pro překladatele.

Instalovali jsme úspěšně systém Trados např. v Úřadu pro civilní letectví.

Více o jazykové lokalizaci například na Wikipedi: Language localisation

 

Chcete výrazně ušetřit náklady na nákup překladů a zároveň držet kvalitu pod kontrolou?

Kontaktujte nás, rádi Vás podpoříme.