PŘEKLADY

Díky dlouholeté zkušenosti s odbornými překlady Vám zaručujeme jazykovou přesnost, terminologickou správnost, stylistickou citlivost, ať jde o překlad citlivých smluvních dokumentů, Vašich výrobků a služeb nebo prezentací a reklam.

Vaše texty podléhají softwarovému zabezpečení a jsou nám k dispozici pro následné překlady. Jestliže například pozměníte pouze část dokumentu, zjistíme to pomocí programových nástrojů a ušetříme Vám značné náklady, ale i nedorozumění mezi smluvními stranami.

Kromě právnických textů (občanské právo, trestní právo, obchodní právo) máme značnou zkušenost a terminologické zázemí například v těchto oborech:

  automobilová technika

  strojírenství

  nářadí

  spotřební zboží

  IT, elektronika

  webové, multimediální prezentace a reklama

  obráběcí technika

  CAD

  stavebnictví

  elektro

  medicínská technika

 

Při překladech postupujeme v souladu s příslušnými normami, např. německé DIN 1235, spolupracujeme s jednotnou terminologií Evropské unie.

Mezi naše zákazníky patří advokátní kanceláře, výrobní podniky, prodejci na mezinárodní úrovni a další, viz Reference na úvodní stránce.

U dlouhodobé, partnerské spolupráce poskytujeme také zkušební překlady, stejně tak u výběrových řízení.