COPYWRITING ANEB TEXTAŘINA

K myšlence zabývat s copywritingem nás vedla každodenní zkušenost nesrozumitelných českých vět, kde autor nedokázal vyjádřit přesně svou myšlenku, často dokonce ani popsat stroj, který konstruoval.

Psaní textů na zakázku naší rukou pro Vás znamená přesnost vyjadřování, které napomáhá (nikoli brání) prodeji Vašich výrobků a služeb. Do našich textů zahrnujeme klíčová slova, napomáhající Vašemu úspěchu na trhu.

   Obecná pravidla copywritingu:

  1. stylistická a gramatická správnost
  2. unikátnost a přínos pro čtenáře
  3. obsah důležitých informací
  4. pozitivní nádech
  5. důvěryhodnost
  6. přesvědčivost
  7. čtivost

Těchto nesporných zásad se držíme. A přidáváme vlastní invenci.
 Copywriting je prací s mocí slova.

 

Pamatujete si ještě na reklamu firmy Always? Tu s „křidélky“. Jedno prosté slovo stálo za obrovským obchodním úspěchem na českém trhu. A to je copywriting, jak jej chápeme my.

Více o copywritingu například na Wikipedii: Copywriting