CENÍK

  Odborné příplatky? – Ne.
  Expresní příplatky? – Ne.
  Příplatky za korektury? – Ne.
  Příplatky za „úpravu“ textu? – Také ne. Proč?

 

  Překlady

Nenechejte se mýlit nabídkami různých druhů překladů. Všechny překlady jsou odborné. Proto existují odborné firmy. A ze stejného důvodu Vám neúčtujeme běžné, tzv. „odborné“ příplatky. Naše ceny jsou transparentní a jednoduché. Žádné složité tabulky. Nenechejte se také mýlit dalšími přirážkami, jako jsou „korektury“ překladů rodilým mluvčím. Podle mezinárodních norem je totiž nepřípustné, aby překlad např. do angličtiny prováděl Čech. Paradoxem je, že řada překladatelů, překládajících každodenně do cizího jazyka, neovládá svůj vlastní tak, aby zmíněným normám dostál.

U jednotlivých zakázek účtujeme tyto ceny z cizího jazyka do češtiny a naopak:

Angličtina

299,- Kč/normostrana*

Němčina

299,- Kč/normostrana*

Překlad se soudním ověřením

369,- Kč/tisková strana**

* Normostrana je 1800 znaků včetně mezer. Údaj naleznete snadno v MS Wordu anebo nám zašlete svůj text, provedeme Vám nezávaznou kalkulaci zdarma. Účtujeme počet normostran překladu, nikoli originálu. Menší odchylky v rozsahu překladu od originálu jsou možné.

** Tisková strana u ověřených překladů: počet tiskových stran, nejméně však počet normostran. To znamená, že když (například z důvodů úpravy) vyjde text na více tiskových stran než stran normovaných, zaplatíte počet tiskových stran. Bude-li rozsah tisku menší než rozsah podle počtu úhozů (normostrana), zaplatíte počet normostran.

 

  Zaokrouhlování

Rozsah v normostranách zaokrouhlujeme na půl strany nahoru.

 

  Další jazyky

Samozřejmě provádíme překlady dalších jazyků. Na ceny se nás zeptejte. Například cena nizozemštiny (holandštiny, vlámštiny) činí 350,- Kč/normostranu.

 

  Lokalizace

(například překlad webových stránek, katalogů, počítačových programů apod.)

Účtuje se podle počtu slov, a to pouze nových. Váš text bude s velkou pravděpodobností obsahovat opakování, na které poskytujeme spravedlivou slevu. U dlouhodobé spolupráce zohledňujeme všechny aspekty Vašich projektů (terminologické databáze, překladové paměti atp.)

Angličtina

1,45 Kč / zdrojové slovo

Němčina

1,45,- Kč / zdrojové slovo

 

  Tlumočení

Tlumočení poskytujeme převážně pro zákazníky, pro které také překládáme.

Angličtina, němčina

3000,- /½ dne

Angličtina, němčina

6000,- Kč/den

Angličtina, němčina, ruština, notářský zápis

2500,- Kč / paušální odměna

 

Ve výjimečném a přiměřeném případě účtujeme na hodiny. Obraťte se na nás s konkrétní akcí, provedeme Vám obratem nabídku zdarma.

 

  Copywriting

Ceny copywritingu určujeme ve spolupráci s Vámi případ od případu, níže uvedená cena je orientační. Ceny jsou hodinové, založené na vzájemné důvěře a také programech, počítajících strojový čas (čas strávený prací).

Copywriting, čeština

600,- Kč / hod.